PROJEKTA NOSAUKUMS: Inovatīvā un videi draudzīgā produkta ieviešana ražošanā.

Project title: Introduction of an innovative and environmentally friendly product into production

PROJEKTA NUMURS: Nr. AK-IES/30

Project national Nr. Nr. AK-IES/30

PROGRAMMA: Bizness un inovācijas

Programme: Business Development

ATKLĀTS KONKURSS: “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Competition title: The open call “Application of green industry innovation and ICT products and technologies”

PROJEKTA PARTNERIS: Norwegian Institute of Wood Technology (Treteknisk), Norvēģija

Donorstate/international project partner: Norwegian Institute of Wood Technology (Treteknisk)

LĪDZFINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS: SIA “NDB TIMBER”

Project promoter: SIA “NDB TIMBER”

KOPĒJĀS ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: 1 111 191.00 EUR

Total eligible costs: 1 111 191.00 EUR

GRANTU FINANSĒJUMS: 599 932.02 EUR

Grant financing and National co-financing: 599 932.02 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: ieviest ražošanā jaunu produktu grupu: 1. izmantojot koksnes atgriezumus/atlikumus, kas apvienojumā ar A klases kvalitatīvu masīvkoka lameli radīs produktu, kurš pēc savām fizikālajām un vizuālajām īpašībām pielīdzināms augstvērtīgam masīvkoksnes apdares materiālam; 2. pārstrādājot koksnes atgriezumus/atlikumus, uzņēmums radīs kompozītbrusītes, no kurām uz automatizēta CNC darbagalda tiks ražoti gleznu, kanvu, bilžu rāmji.

Project goal/description: to introduce a new product group into production that would consist of: 1. using wood cuttings/residues which, in combination with Class A high quality solid wood lamella, to create a product which, according to its physical and visual characteristics, is equivalent to high-quality solid wood finishing material; 2. when recycling wood cuttings/residues, the Company will create composite bricks from which picture, canvas, photo frames will be produced on the automated CNC machine.

ĪSTENOŠANAS VIETA: Mālu iela 8, Jēkabpils

Implementation place: Mālu iela 8, Jēkabpils

IEVIEŠANAS LAIKS: 24 mēneši (2021.gada 12.novembris līdz 2023.gada 11.novembris)

Time of implementation: 24 months (12.11.2021-11.11.2023)

KONTAKTPERSONA: Kārlis Pusbarnieks, SIA “NDB Timber” valdes loceklis, karlis@ndbtimber.lv

Contacts: Kārlis Pusbarnieks, member of the board, karlis@ndbtimber.lv

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU: www.eeagranti.lv

About the programme: www.eeagranti.lv

 

“Projekts ir veiksmīgi ieviests un pabeigts. Iegādātas visas iekārtas projekta ievaros, veikta sadarbība ar Norvēģijas partneri, kā arī veiktas citas aktivitātes, kas sākotnēji tika plānotas projektā.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ar vērienīgu Norvēģijas grantu līdzfinansējumu atbalstīti divu Jēkabpils novada uzņēmumu projekti 

2021. gada izskaņā ar vērienīgu Norvēģijas līdzfinansējumu atbalstīti SIA “NDB Timber” un SIA “DLLA” Norvēģijas finanšu instrumenta atklātajā konkursā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana  ražošanā” iesniegtie projekti. Abu projektu kopējās investīcijas sastāda teju 2 miljonus eiro. Šī gada 25. janvārī norisinājās atbalstīto projektu atklāšanas pasākums, kura ietvaros viesi tika iepazīstināti ar abu uzņēmumu ražotnēm un projektos paredzētajām norisēm. Pasākumu apmeklēja Jēkabpils novada domes vadība, LIAA (Latvijas investīciju attīstības aģentūra) pārstāvji un mediji, un kā īpašais viesis –  Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard).

Projekta “SIA NDB Timber jauna produkta ieviešana ražošanā ar samazinātu ietekmi uz vidi”  ietvaros SIA “NDB TIMBER” ieviesīs ražošanā jaunu produktu grupu. Proti, izmantojot koksnes atgriezumus/atlikumus,  apvienojumā ar A klases kvalitatīvu masīvkoka lameli radīs produktu, kurš pēc savām fizikālajām un vizuālajām īpašībām pielīdzināms augstvērtīgam masīvkoksnes apdares materiālam. Kā arī, pārstrādājot koksnes atgriezumus/atlikumus, uzņēmums radīs kompozītbrusas, no kurām uz automatizēta CNC darbagalda tiks ražoti gleznu, kanvu, foto rāmji. Projekta ietvaros ražošanā tiks ieviests augstas pievienotās vērtības produkts, kas turpinās nodrošināt uzņēmuma ilgtspēju vietējā un ārvalstu tirgos un paaugstinās uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju. Projekts tiks īstenots zaļo inovāciju jomā, jo tā ieviešanas rezultātā tiks nodrošināts būtisks ietekmes uz vidi samazinājums. Ietekmes uz vidi samazinājums pēc jaunās tehnoloģijas ieviešanas tiks nodrošināts gan izejmateriālu izvēlē, gan ražošanas procesā, gan arī produkta dzīves ciklā. Ražošanas procesā tiks lietota mazvērtīgā koksne, kuras alternatīvā izmantošana ir kurināšana. Savukārt uzņēmums, izmantojot šo koksni, ražos produktus ar augstu pievienoto vērtību. Uzņēmums Norvēģijas saņēmis dotācijas 599 932,02 EUR apmērā, kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda 1 111 191 EUR. Projekts taps sadarbībā ar partneri  Norwegian Institute of  Wood Technology (Treteknisk).

Savukārt, projektā “Augstas pievienotās vērtības jauna produkta ražošana SIA “DLLA” ar samazinātu ietekmi uz vidi” SIA “DLLA” attīstīs un laidīs apgrozībā jaunu produktu – koka karkasa māju ražošanas celtniecības izejmateriālu, kas tiks ražots ar jaunu, mūsdienīgu un energoefektīvu kokmateriālu pārstrādes līniju. Līdz šim uzņēmumam nav bijis šādas iespējas, jo esošo darbmašīnu pašizmaksa ir pārāk augsta, lai ražotu šo produktu, kā arī tehnoloģiski nebija iespējams nodrošināt kvalitatīvu un prasībām atbilstošu ražošanas procesu. Jaunais produkts garantēs  augstu pievienoto vērtību un tādejādi cels uzņēmuma  produktivitāti. SIA “DLLA” saņēmis dotācijas no Norvēģijas 371 138.40 EUR apmērā, kopējās projekta izmaksas sastāda 824 752 EUR. Projekts taps sadarbībā ar Saga wood AS, Norvēģijā.

Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard)uzslavēja ne vien abu projektu  pozitīvo ietekmi uz produktivitātes palielināšanu ražotnēs, bet arī kā nozīmīgu vērtēja projektu pievienoto vērtību, ražošanā ieviešot zaļās inovācijas: “Norvēģija un Latvija ir ļoti līdzīgas tajā ziņā, ka mūsu vērtība ir koksne un meži. Esmu priecīgs, ka šeit Jēkabpilī, ar Norvēģijas grantu atbalstu mēs varam veicināt šīs, mums tik tuvās, nozares izaugsmi. Ar interesi sekošu projektu attīstības gaitai un, cerams, ka abu projektu rezultātā uzņēmumi piedzīvos strauju ekonomisko augšupeju, kā arī nodrošinās jaunas darba vietas Jēkabpils iedzīvotājiem.”

“Jāteic, ka šāda apjoma projekti uzņēmējdarbības vidē Jēkabpils novadā nav tikuši atbalstīti bieži, līdz ar to, vēlos uzteikt abu uzņēmumu drosmi piedalīties projektu konkursā un realizēt tos. Šādi tiks attīstīti ne vien abi uzņēmumi, bet arī viss reģions kopumā, radot jaunus produktus un nodrošinot jaunas darba vietas mūsu novada iedzīvotājiem, “ abus projektus atzinīgi vērtē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

Abu projektu realizācijas termiņš ir 24 mēneši, projektu noslēgums plānots 2023.gada novembrī.

Uzziņai:

 Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro.

Informāciju sagatavoja

Projektu sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

JŪLIJA BEIGĀS PIEGĀDĀTAS JAUNAS IEKĀRTAS

Veiksmīgi turpinot augstāk minētā projekta realizāciju, šī gada jūlija beigās ir piegādātas un nodotas ekspluatācijā vairākas iekārtas, kas padara ražošanas procesu energoefektīvāku, paplašina uzņēmuma tehnoloģisko kapacitāti un ļauj sākt ražot jaunus produktus.

Iegādātas: 

  • Profilmašīnas padeves iekārta
  • Gaisa attīrīšanas un aspirācijas iekārta ar gaisa atgriešanu
  • Gaisa mitrināšanas iekārta
  • Sagatavju iepakošanas iekārta
  • Horizontālais lentzāģis

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTA IETVAROS IEGĀDĀTĀS IEKĀRTAS VEIKSMĪGI UZSTĀDĪTAS UN TIEK EKSPLUATĒTAS

Jau iepriekš ziņots, ka turpinot  projekta realizāciju tika piegādātas un nodotas ekspluatācijā vairākas iekārtas, kas padara ražošanas procesu energoefektīvāku, paplašina uzņēmuma tehnoloģisko kapacitāti un ļauj sākt ražot jaunus produktus. Šobrīd par projekta finansējumu iegādātās iekārtas ir veiksmīgi uzstādītas un uzsākušas ražošanas procesu.

Iegādātas: 

  • Profilmašīnas padeves iekārta
  • Gaisa attīrīšanas un aspirācijas iekārta ar gaisa atgriešanu
  • Gaisa mitrināšanas iekārta
  • Sagatavju iepakošanas iekārta
  • Horizontālais lentzāģis

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ar vērienīgu Norvēģijas grantu līdzfinansējumu atbalstītā SIA “NDB TIMBER” projekta ietvaros iegādātas jaunas ražošanas iekārtas

2021. gada izskaņā ar vērienīgu Norvēģijas grantu līdzfinansējumu atbalstīts SIA “NDB Timber” Norvēģijas finanšu instrumenta atklātajā konkursā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana  ražošanā” iesniegtais projekts “SIA NDB Timber jauna produkta ieviešana ražošanā ar samazinātu ietekmi uz vidi”. Projekta kopējās investīcijas sastāda aptuveni 1.2 miljonus eiro. Pusotra gada ietvaros notikuši vērienīgi darbi uzņēmuma ražotnē, piegādātas jaunās iekārtas un tās veiksmīgi sāktas ekspluatēt. Lai iepazīstinātu sabiedrību ar aktuālo projektā, 2023. gada 18. aprīli, uz tikšanos tika aicināti lokālo mediju pārstāvji.

Ekspluatācijā nodotās iekārtas padara ražošanas procesu energoefektīvāku, paplašina uzņēmuma tehnoloģisko kapacitāti un ļauj sākt ražot jaunus produktus. Šobrīd par projekta finansējumu iegādātas, veiksmīgi uzstādītas un uzsākušas ražošanas procesu:

Profilmašīnas padeves iekārta

Gaisa attīrīšanas un aspirācijas iekārta ar gaisa atgriešanu

Gaisa mitrināšanas iekārta

Sagatavju iepakošanas iekārta

Horizontālais lentzāģis

Kā iepriekš ziņots, projekta “SIA NDB Timber jauna produkta ieviešana ražošanā ar samazinātu ietekmi uz vidi”  ietvaros SIA “NDB TIMBER” ieviesīs ražošanā jaunu produktu grupu. Proti, izmantojot koksnes atgriezumus/atlikumus,  apvienojumā ar A klases kvalitatīvu masīvkoka lameli radīs produktu, kurš pēc savām fizikālajām un vizuālajām īpašībām pielīdzināms augstvērtīgam masīvkoksnes apdares materiālam. Kā arī, pārstrādājot koksnes atgriezumus/atlikumus, uzņēmums radīs kompozītbrusas, no kurām uz automatizēta CNC darbagalda tiks ražoti gleznu, kanvu, bilžu rāmji. Projekta ietvaros ražošanā tiks ieviests augstas pievienotās vērtības produkts, kas turpinās nodrošināt uzņēmuma ilgtspēju vietējā un ārvalstu tirgos un paaugstinās uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju. Projekts tiks īstenots zaļo inovāciju jomā, jo tā ieviešanas rezultātā tiks nodrošināts būtisks ietekmes uz vidi samazinājums. Ietekmes uz vidi samazinājums pēc jaunās tehnoloģijas ieviešanas tiks nodrošināts gan izejmateriālu izvēlē, gan ražošanas procesā, gan arī produkta dzīves ciklā. Ražošanas procesā tiks lietota mazvērtīgā koksne, kuras alternatīvā izmantošana ir kurināšana. Savukārt uzņēmums, izmantojot šo koksni, ražos produktus ar augstu pievienoto vērtību. Uzņēmums no Norvēģijas saņēmis dotācijas 599 932,02 EUR apmērā, kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda 1 111 191 EUR. Projekts taps sadarbībā ar partneri  Norwegian Institute of  Wood Technology (Treteknisk).

Projekta realizācijas termiņš ir 24 mēneši, projekta noslēgums plānots 2023.gada novembrī.

Uzziņai:

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro.

 

Informāciju sagatavoja

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

www.ndbtimber.lv

 

 

Informācija atjaunota 01.12.2023.